divider-free-img.png

De homeopathie behandeling

De homeopathische behandeling is een nauwgezet en lang proces. Ze omvat niet alleen het homeopathische consult, maar ook de genezing. Het belangrijkste aspect in het proces van genezing is geduld!
Wordt dit geduld opgebracht dan kan er vaak ongelooflijke genezing plaatsvinden, ingezet vanuit de levenskracht en daarna op zowel lichamelijk, emotioneel, psychisch als spiritueel vlak

De eerste stap in de homeopathische genezing is het kijken naar eventuele bestaande blokkades in het lichaam (emotioneel/trauma/gebruik van reguliere middelen/vaccinaties). Deze blokkades moeten eerst aangepakt worden anders kan een lichaam niet of onvoldoende reageren op een homeopathisch middel.
Het opheffen van bestaande blokkades kan gecombineerd worden met een ontgiftingskuur op basis van kruiden in combinatie met groene leem.

Tijdens de homeopathische behandeling is voldoende rust belangrijk voor uw huisdier. Slaap is de motor van het herstel. Uw huisdier zal vaak al zelf minder energiek zijn en uit zichzelf al meer slapen. Uw dier moet tijdens de behandeling ook voldoende blijven drinken voor het ontgiften van het lichaam. Dit kan ondersteund worden door bovengenoemd kruidenmengsel als extra ontgiftingskuur.

Ook aanpassing van de voeding kan noodzakelijk zijn. Het verteren van voeding( vooral brokken) kost het dier veel energie. Door een licht verteerbare voeding tijdens de behandeling aan te bieden ontlast je het lichaam zodat alle energie gebruikt kan worden voor het herstel van het lichaam. Licht verteerbare voeding kan bestaan uit zelf koken en/of versvleesvoeding. Wij verkopen carnibest = volledige vleesvoeding(orgaanvlees) uit de diepvries, glutenvrij.

Of het homeopathisch gekozen middel het lichaam aanzet tot zelfherstel is afhankelijk van meerdere factoren:
– Bestaande blokkades in het lichaam: bijvoorbeeld emotioneel, trauma, gebruik van regulieren medicaties, vaccinaties.
– Juist uitgekozen middel
– Toepassing van het middel door uw als huisdiereigenaar. Het goed toedienen van het middel, het goed opvolgen van de gekregen instructies
– Aanpassing van de externe factoren zoals voeding / voldoende rust / ondersteuning van het genezingsproces via onder andere kruiden.