divider-free-img.png

Bioresonantie

De Bicom Resonantie Therapie is een energetische behandelmethode gericht op het hele lichaam.

De methode werkt therapeutisch met energie, meer specifiek met de lichaamseigen trillingen van de patiënt.

Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen.

Veel ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen die de chemische processen verkeerd aansturen.

Het is dus heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht te brengen en onder controle te behouden.

De Duitse arts F. Morell maakte gebruik van deze kennis en ontwikkelde in 1977 de zogenaamde Moratherapie. Voor Morell was het duidelijk dat het veel eenvoudiger was om therapeutisch direct in te grijpen op het energetisch besturingsniveau in plaats van in de chemische processen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij de meeste medicijnen. Gesteund door onderzoeken van prof. C Smith, verbonden aan de Salford University in Engeland, ontstond daaruit in 1987 de bioresonantietherapie.

In deze therapie wordt gewerkt met het Bicom-apparaat, dat speciaal ontwikkeld is om de lichaamseigen trillingen van patiënten te verwerken tot individuele therapiesignalen.